Image Alt

TAC Route

Hãy Cùng TAC Xây Dựng

TAC luôn cùng với cộng đồng hướng tới sự an toàn, chia sẽ và khám phá những cung đường đẹp. Mong muốn có những trải nghiệm tuyệt vời và luôn an toàn. Để mỗi thành viên đến với TAC luôn luôn với sự an tâm và an toàn.

TAC hướng tới một sân chơi đẹp và sạch. Thường xuyên tổ chức những sự kiện làm sạch sân chơi. Vì những đường chạy luôn sạch và vắn bóng rác. Nói không với xả rác.

ROUTE
TAC Red Route

Núi Dinh – Đỏ – from TAC Lake

14km

ConnectGPX

TAC Green

Núi Dinh – Green – from TAC Lake

3km

ConnectGPX

TAC Yellow Route

Núi Dinh – Vàng – from TAC Lake

 11km

ConnectGPX

Núi Dinh – Blue – from TAC Lake

7km

ConnectGPX

MTB-Ma-Da-60km

Mã Đà – TAC MTB

65km

ConnectGPX

Núi Dinh – Green Plus – TAC lake

5km

ConnectGPX

Nha Trang - Nui Co Tien - TAC

Nha Trang – Núi Cô Tiên

4.8km

Connect – GPX