Image Alt

giải chạy Tag

Lần thứ 3 tham gia một giải chạy đường mòn không làm tôi lo lắng bằng địa hình mà tôi sắp chinh phục. Mọi thứ gấp rút như một cuộc marathon từ khâu chuẩn bị cho đến ngày xuất phát nhưng chính điều đó giúp tôi tập cho mình sự quyết đoán và biết quản lý kế hoạch của mình