Image Alt

vjm 2019 Tag

Thành quả ngọt ngào sau những tháng ngày luyện tập. 25/5/2019, là một ngày bình thường như 30 ngày còn lại của tháng 5, nhưng đối với tôi nó là một ngày thật đặc biệt, thật cảm xúc… VJM 2019 là giải trail thứ hai mà tôi có cơ hội được tham gia kể từ khi bắt đầu tập chạy bộ. Không